top of page

ฐานกล้อง U1000

$990

THINKWARE Windshield Mount ยึด THINKWARE Dash Cam ของคุณบนกระจกหน้าอย่างแน่นหนา เพิ่มความเสถียรของวิดีโอ และลดแสงสะท้อนที่กระจกหน้ารถ ใช้กล้องติดรถยนต์ของคุณในรถยนต์หลายคันพร้อมตัวยึดแบบกาว ตัวยึดแบบกาว 3M ขนาดเล็กและรอบคอบซ่อนไว้ด้านหลังกระจกหน้ารถได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่บดบังทัศนวิสัยของท้องถนน

ตรงรุ่น U1000

mobile-viewer-splash.jpg

ต้องการความช่วยเหลือ? เยี่ยมชมศูนย์สนับสนุนลูกค้าของ THINKWARE

bottom of page